กศน.ตำบลสนามคลี ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชา การทำไข่เค็มรสต้มยำ

กศน.ตำบลสนามคลี ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิชาการทำไข่เค็มรสต้มยำ ให้กับประชาชนผู้สนใจเข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ ณ บ้านเลขที่ 5 ม.5 ต.สนามลคี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี วันที่ ๅ16 - 17 กรกฎาคม 2560 เวลา9.00-12.00 น. โดยนาง พเยาว์ จีนแสง วิทยากร
ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ เด็ก
ดูภาพเพิ่มเติม