กศน.ตำบลโพธิ์พระยา ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำนักศึกษาร่วมปลูกตันไม้ในโครงการ"ศธ.ปลุกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ"

กศน.ตำบลโพธิ์พระยา ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ "ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" เมื่อวันที่ี 16 กรกฎาคม 2560 ณ กศน.ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 5 ต้น
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
ดูภาพเพิ่มเติม