สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ต้อนรับคณะเยี่ยมชมห้องสมุดเคลีื่อนที่สำหรับชาวตลาดจังหวัดอุตรดิตถ์

นายชนะ เปรมปรี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับนางสาวปรีดา รัตนอุไร ผู้อำนวยการส่วนบูรณาการ สำนักงบประมาณ และนางสาวปวีร์รวี อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด TT Garden และสำรวจสถานที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ศูนย์การค้า TT Garden ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

 

amutt1953


..........................................................


1723911
Today
This Week
This Month
All days
1210
2567
17272
1723911

Your IP: 54.92.170.142
Server Time: 2017-08-22 23:49:38