กศน.อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลฉลุง รับมอบอุปกรณ์การเรียน

 นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลฉลุง
รับมอบอุปกรณ์การเรียน และหนังสือ โครงการบรรณสัญจร
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560  
ณ กศน.ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา