กศน.อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มอบหมายให้นางจิรฐา เสนแก้วปร ครู กศน.ตำบลควนลัง จัดโครงการสวนผักคนเมือง

นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้นางจิรฐา เสนแก้วปร ครู กศน.ตำบลควนลัง
จัดโครงการสวนผักคนเมืองร่วมกับ สสส.การทำน้ำยาเอนกประสงค์และทำน้ำยาสระผม 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560  
ณ กศน.ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา