กศน.อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มอบหมายให้นางสาวอะเดี้ย หนุนอนันต์ ครู กศน.ตำบล พบกลุ่มนักศึกษา ม.ต้น

นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้นางสาวอะเดี้ย หนุนอนันต์ ครู กศน.ตำบล
พบกลุ่มนักศึกษา ม.ต้น วันที่ 19 พฤษภาคม 2560  
ณ ศรช.กศน.ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา