กศน.อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มอบหมายให้ ครูและนักศึกษา กศน.แต่ละตำบล ร่วมกันปลูกต้นไม้

นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้ ครูและนักศึกษา กศน.แต่ละตำบล
ร่วมกันปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนื่องในกิจกรรมวันรักต้นไม้
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560  
ณ กศน.ตำบลทุกตำบล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา