กศน.อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มอบหมายให้นายสญชัย กาญจนเพ็ญ ครูอาสาสมัคร กศน. พบกลุ่มนักศึกษา

นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้นายสญชัย กาญจนเพ็ญ ครูอาสาสมัคร กศน.
พบกลุ่มนักศึกษา ม.ปลาย วันที่ 18 พฤษภาคม 2560  
ณ กศน.ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา