กศนงอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โครงการ "56 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เติมรัก ปันสุข สู่สังคม"

นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระโนด
มอบหมายให้คณะบุคลากร ครู กศน.อำเภอระโนด
เข้าร่วมจัดโครงการ "56 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เติมรัก ปันสุข สู่สังคม"
ภายในกิจกรรมมีการสาธิตการทำโมบายแฟนซี การส่งเสริมกิจกรรมการรักการอ่านกับรถมินิโมบาย กศน.อำเภอระโนด 
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
ณ วัดสามี ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา