นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วย ครู กศน.ตำบลคลองหลา และนักศึกษา กศน.ตำบลคลองหลา เข้าร่วมกิจกรรม งานวันกตัญญู (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี ๒๕๖๐

นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วย ครู กศน.ตำบลคลองหลา 
และนักศึกษา กศน.ตำบลคลองหลา เข้าร่วมกิจกรรม งานวันกตัญญู (วันผู้สูงอายุ) 
ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดโคกก่อ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา