นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา บริเพชร์ ครู กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย งานกตัญญู รดน้ำผู้สูงอายุ

นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง 
มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา 
บริเพชร์ ครู กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง
เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย งานกตัญญู รดน้ำผู้สูงอายุ 
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอคลองหอยโข่ง