นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ นางสาวกันติชา ดำอำไพ ครู กศน.ตำบลทุ่งลาน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๐

นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ นางสาวกันติชา ดำอำไพ ครู กศน.ตำบลทุ่งลาน 
เข้าร่วมกิจกรรมงานวันกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดปรางแก้ว ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา