นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยข้าราชการครู หัวหน้างานแผน เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กศน.สงขลาสัญจร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยข้าราชการครู หัวหน้างานแผน
เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กศน.สงขลาสัญจร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
 
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคม (หลังใหม่) อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา