ศว.นครสวรรค์ จัดโครงการอบรมครู กศน.ทางไกล สะเต็มศึกษา


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ โดย ผอ.จันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์
มอบหมายให้บุคลากรของศูนย์ฯ จัดกิจกรรมโครงการอบรมครู กศน.ทางไกล สะเต็มศึกษา
ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สนับสนุนการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา (กศน.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่
19-21 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรม
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ห้องประชุมพิกุลทอง
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายราเชนทร์ บูรณศาสตร์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด
 


..........................................................


1723911
Today
This Week
This Month
All days
1210
2567
17272
1723911

Your IP: 54.92.170.142
Server Time: 2017-08-22 23:49:38