ศว.รังสิต ร่วมประชุมขับเคลื่อนการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงาน

นายเชิดชัย กลึงพุดซา รองผู้อำนวยการ ศว.รังสิต พร้อมข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงาน กับ คณะทีมงาน ม.เกษตรศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐