พิธืมอบวุฒิบัตร โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 11 ศูนย์ฝึกวิชาชีพ สามสงฆ์ทรงพระคุณ

 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม  2560 นายสมยศ  เพิ่มพงศาเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" เป็นประธานมอบวุฒิบัตรพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา กศน. ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" จำนวน 63 คน ที่ผ่านกิจกรรม"โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" รุ่นที่ 11 และได้รับเกียรติจาก พลตรีเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาผู้ผ่านกิจกรรมโครงการนี้ด้วย ณ พระที่นั่งมยุราบางซอน โรงถ่ายพร้อมมิตรฟิลม์สตูดิโอ กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งนักศึกษา กศน.ที่ผ่านกิจกรรมของโครงการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึกให้รู้รักสามัคคี และร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในศาสตร์ของพระราชา เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรน้ำ
 
โดยมี นายดิเรก  ศิริรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560  ว่าสำเร็จเสร็จสิ้นตามเป้าหมายของโครงการไปด้วยดี
 
 
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี..รายงาน