คณะนิเทศติดตาม สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมงานการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภอพนมทวน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 น.ส.ชยะวดี อินสมภักษร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงาน  กศน.จังหวัดกาญจนบุรี  นิเทศและติดตามการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภอพนมทวน

 ภาพ-ข่าว /  กศน.อำเภอพนมทวน

รายงาน  / งานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี