กศน.อำเภอพนมทวน (กศน.ตำบลพังตรุ) จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 วันนี้ กศน.อำเภอพนมทวน มอบหมายให้ กศน.ตำบลพังตรุ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ กศน.ตำบลพังตรุ  อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี

ภาพ-ข่าว /  กศน.อำเภอพนมทวน

รายงาน  / งานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี