สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมเตรียมการจัดโครงการส่งเสริมการปรองดองสมานฉันท์ และกระบวนการเรียนรู้สันติวิธีในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา (โครงการของสำนักงานศึกษาธิการ 4 )

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 นายสมยศ  เพิ่มพงศาเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการในการจัดโครงการส่งเสริมการปรองดองสมานฉันท์ และกระบวนการเรียนรู้สันติวิธีในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา (โครงการของสำนักงานศึกษาธิการ 4 ) มีผู้ร่วมประชุมได้แก่ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของ กศน.อำเภอทองผาภูมิ, สังขละบุรี,ด่านมะขามเตี้ย และหนองปรือ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานโครงการนี้ ที่ ห้องประชุมอาคารอาเซียนศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี / รายงาน