สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนการสอน ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 นายสมยศ  เพิ่มพงศาเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวนิรมล  แก้วกัญหา นักจัดการงานทั่วไป ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนการสอน ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (กิจกรรมด้สนการจัดทำหลักสูตรภาษาเมียนมา) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี / รายงาน