กศน.อำเภอร่องคำ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน.) จัดโครงการอบรมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

กศน.อำเภอร่องคำ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน.) จัดโครงการอบรมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ เนื้อหาอบรมได้แก่ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำปุ๋ย การจัดการพื้นที่ การประมงและปศุสัตว์ในพื้นที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยประธานในพิธี ได้แก่ นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดงานในครั้งนี้ 

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง