กศน.อำเภอทองผาภูมิ และกศน.อำเภอสังขละบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "ตามรอยศาสตร์พระราชา"

 ที่อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ บ้านทัพศิลา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที  16 กุมภาพันธ์ 2560  นายสมยศ เพิ่มพงศาเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิด "โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" ของ กศน.อำเภอทองผาภูมิ และกศน.อำเภอสังขละบุรี (รุ่นที่ 6)  โดย นายสุพัฒน์ เปรมสมบัติ รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสังขละบุรี กล่าวรายงานของการจัดโครงการ ซึ่งมีนักศึกษา กศน.จำนวน 120 คน (ทองผาภูมิ 80 คน และ สังขละบุรี 40 คน) เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 และได้รับเกียรติจาก นายสุชิน  นันท์อณาเขต และนางฉันทนา นาเจริญ คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอทองผาภูมิ ร่วมพิธิเปิดครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ นักศึกษา กศน. ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการบรรยายประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ โดย พันตรีจวน  อินสรณ์ 
โดยโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กศน.กาญจนบุรี ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 17 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักรจังหวัดกาญจนบุรี ( กอ.รมน.) เพื่อส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการสร้างจิตสำนึกความรู้เรื่อง ศาสตร์ของพระราชาแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี..รายงาน