กศน.อำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง (กศน.ตำบลท่าไม้)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอท่ามะกา มอบหมายให้ กศน.ตำบลท่าไม้ จัดกิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง  โครงการส่งเสริมความรู้สู่วิถีชุมชนของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ภาพ-ข่าว /  กศน.อำเภอท่ามะกา

รายงาน  / งานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี