นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางสาวนพกนก บุรุษนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เพื่อนำบริการของรัฐทุกประเภทออกไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว บ้านหนองแวงบ่อแก้ว หมู่ที่ ๘ ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่กลางแจ้ง และ อาหาร

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง