กิจกรรมค่ายวิทย์ ร.ร.บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ณ ศว.รังสิต

ศว.รังสิต จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ร.ร.บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมายให้เด็กนักเรียนได้สนุกกับการเรียนรู้และทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่แตกต่างจากห้องเรียน