ศว.ลำปาง ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อทิพย์ช้าง ประจำปี 2560

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวมลิสา เนตรสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยมงคล (เจ้าพ่อทิพย์ช้าง) และพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเจ้าพ่อทิพย์ช้าง เจ้าผู้ครองนครลำปางในอดีต ผู้สร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นปึกแผ่นของเมืองลำปางมาจนถึงปัจจุบัน ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง อ.เมืองลำปาง