ศว.ลำปาง จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดค่ายวิทยาศาสตร์ "สนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์" แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 115 คน ซึ่งได้เรียนรู้ความรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกทำ สร้างความสามัคคีใหม่หมู่คณะ ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ภาพยนตร์สามมิติ ดูดาวดูดี ครอบครัวดวงอาทิตย์ หาให้ได้ถ้านายแน่จริง สิงห์เจ้าสนาม และสัมผัสพิศวง เพื่อเป็นการจุดประกายความคิด ได้สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย