กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2560 12 เมษายน 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี 28/04/60 10:42 2
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมกิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี 28/04/60 10:41 0
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ข้าราชการดีศรีแผ่นดิน" 27/04/60 15:48 5
การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education ณ ศว.รังสิต 27/04/60 15:43 5
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560 27/04/60 14:33 3
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ร่วมประชุมชี้แจงการบริหารงาน กศน.ไตรมาส 3-4 27/04/60 13:49 4
บุคลากรกศน.อำเภอควนเนียง เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลสำหรับครู กศน. 27/04/60 13:16 1
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ 27/04/60 12:53 1
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ประเมินเข้มผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 27/04/60 12:17 13
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระทุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 27/04/60 11:44 2
บุคลากรกศน.อำเภอควนเนียง ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรกศน. สมรรถนะด้านการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ครู บุคลากร กศน.จังหวัดสงขลา 27/04/60 11:14 3
ดร.สุประณีต ยศกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมกรมการจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือนเมษายน 2560 27/04/60 10:41 5
กศน อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา และบุคลากร ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรกศน. สมรรถนะด้านการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย 27/04/60 09:31 3
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมวันรักการอ่าน 26/04/60 18:46 4
ศว.สมุทรสาครจัดกิจกรรมค่ายครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 26/04/60 18:33 5
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล 26/04/60 16:03 2
บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้างเข้ารับการอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล รุ่นที่ 2 26/04/60 15:15 7
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมโครงการ แนะแนวการศึกษาต่อของนักศึกษา กศน.ควนโดนและพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษา 26/04/60 14:39 5
พนักงานราชการ กศน.อำเภอควนโดนรับประเมินผลการปฏิบัติงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 26/04/60 14:38 5
กศน.อำเภอด่านมะขามเตี้ย ตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือชาวตลาด 26/04/60 14:31 3