กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ตั้งกล้องดูดวงอาทิตย์จากท้องฟ้าจริง ณ ศว.รังสิต 23/06/60 15:47 6
ศว.รังสิต แยกขยะ & รถพลังลม ในงาน “รักชาติ เฟสติวัล ยกกำลังสอง” 23/06/60 15:11 3
กศน.อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมต้อนรับคณะจัดทำข่าวจาก สำนักงาน กศน. 23/06/60 15:09 1
กศน.นราธิวาสเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 23/06/60 14:22 2
กศน.นราธิวาสประชุมคณะทำงานจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ 23/06/60 12:09 1
กศน.นราธิวาสประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 23/06/60 12:06 2
กศน.นราธิวาสเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2560 23/06/60 12:05 2
กศน.นราธิวาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้ ในการดำเนินงานด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 23/06/60 12:03 0
กศน.อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยกศน.ตำบลคอหงส์ จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (การกำจัดขยะและรีไซเคิล) 23/06/60 11:26 2
กศน.อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยกศน.ตำบลฉลุง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 23/06/60 11:24 1
กศน.อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา โดย กศน.ตำบลหาดใหญ่ จัดกลุ่มอาชีพ (ต่อยอด) การนวดแผนไทย 23/06/60 11:22 0
กศน.อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน 23/06/60 11:19 0
กศน.อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์" 23/06/60 11:18 0
กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู นักศึกษาขยายโอกาสทหารกองประจำการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 23/06/60 10:36 4
ศว.รังสิต จัดนิทรรศการและกิจกรรมในงาน “รักชาติ เฟสติวัล ยกกำลังสอง” 22/06/60 16:43 4
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเกี่ยวกับภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา 22/06/60 11:54 4
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับกศน.อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน 22/06/60 11:42 6
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม 22/06/60 11:38 3
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะครู กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ (Kick off) ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 22/06/60 11:33 3
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร เป็นวิทยากรสอน การทำดอกจันทน์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน 22/06/60 11:18 1