กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ศว.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้ ร.ร.วัดราชช้างขวัญ จ.พิจิตร 27/02/60 16:19 1
ศว.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ให้ กศน.ตำบลบ้านแก่ง 27/02/60 16:18 0
ศว.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชุมชนบนพื้นที่สูง ให้ ศศช.บ้านห้วยผักกูด 27/02/60 16:16 0
ศว.ลำปาง จัดค่ายวิทยาศาสตร์ "สนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์" รร.บ้านกาดเมฆ จ.ลำปาง 27/02/60 16:14 0
ศว.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ให้กศน.ตำบลนครสวรรค์ตก 27/02/60 16:14 0
กศน.อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการอบรมดูแลสุขภาพเพื่อชีวิตยั่งยืน และประชาธิปไตยสู่ชุมชน 27/02/60 16:11 1
ศว.นครสวรรค์ จัดอบรมโครงงาน ให้กศน.อำเภอไพศาลี 27/02/60 16:09 0
ศว.นครสวรรค์ จัดกิจกรรม school program ให้ กศน.อำเภอเมือง จ.อ่างทอง 27/02/60 16:07 0
ศว.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชุมชนบนพื้นที่สูง ให้ ศศช.บ้านห้วยแห้ง 27/02/60 16:05 0
ศว.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว 27/02/60 16:01 1
ศว.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมในงานสดุดีวีรชนบ้านบางระจัน จ.สิงห์บุรี 27/02/60 15:57 1
ศว.ลำปาง จับมือ ศว.นครสวรรค์และศว.นครพนม ออกเคลื่อนที่ให้บริการ "ท้องฟ้าจำลอง" จ.เชียงราย 27/02/60 15:19 1
กศน.อำเภอเลาขวัญ จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 27/02/60 14:17 2
กศน.อำเภอพนมทวน จัดกลุ่มสนใจ วิชาอาหารขนม (กะหรี่พัฟ) 27/02/60 14:10 1
กศน.อำเภอพนมทวน จัดกลุ่มสนใจ วิชาอาหารขนม 27/02/60 14:02 0
กศน.ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวิชาช่างพื้นฐาน ช่างปะปา 27/02/60 13:58 0
กศน.อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ เยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่าค่านิยมหลัก 12 ประการ 27/02/60 13:43 1
กศน.ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวิชาชีพการเพาะเห็ด 27/02/60 13:42 0
กศน.อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.จังหวัดลพบุรี 27/02/60 13:18 4
ศูนย์วิทย์อุบลฯ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 27/02/60 13:04 1