ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.

สำนักงาน กศน. ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.

Attachments:
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf6960 kB2017-07-12 10:07