ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง)

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา/คัดเลือก
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง)

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา/คัดเลือก
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง)

รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

ดาว์โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา/คัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง)