ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงาน กศน. ขอประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (พจง.การเงิน.pdf)พจง.การเงิน.pdf1553 kB2017-06-30 10:49
Download this file (นายช่างโยธา.pdf)นายช่างโยธา.pdf1527 kB2017-06-30 10:49
Download this file (นักวิชาการพัสดุ.pdf)นักวิชาการพัสดุ.pdf1574 kB2017-06-30 10:49