ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์ฯร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง)

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด


ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดการรับสมัครตามประกาศดังแนบ

ดาว์โหลดเอกสาร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง)