ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สำนักงาน กศน. ขอประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (นักทรัพยากรฯ.pdf)นักทรัพยากรฯ.pdf906 kB2017-06-20 10:17
Download this file (นักวิเคราะห์ฯ.pdf)นักวิเคราะห์ฯ.pdf996 kB2017-06-20 10:17