ศฝช.สระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ)

ศฝช. สระแก้ว  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ)