ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเอกชนจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเอกชนจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 16 - 22 มีนาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (2017-03-17-12-59-26-01.pdf)2017-03-17-12-59-26-01.pdf526 kB2017-03-17 13:11