รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

สำนักงาน กศน. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ  รายละเอียดดังแนบ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ