ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเอกชนชนดำเนินงานของส่วนราชการ

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเอกชนชนดำเนินงานของส่วนราชการ
ดาวน์โหลดเอกสาร