สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ต.คลองขุด  อ.เมืองสตูล  จังหวัดสตูล รับสมัครตั้งแต่  วันที่  31  มกราคม  2560  ถึงวันที่  6  กุมภาพันธ์ 2560 ภาคเช้า เวลา 09.00 น. – 11.30 น. และภาคบ่าย เวลา 13.30 น.-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการสอบถามรายะเอียดได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล   โทร.  074-711-449  ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ      แก้ไขประกาศรับสมัคร      ดาวน์ใบสมัคร