ศว.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศว.กจ.

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศว.กจ.