ประกาศสถาบัน กศน.ภาคใต้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสถาบัน กศน.ภาคใต้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียด ดังเอกสารที่แนบมานี้