ศว.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศว.กจ.

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี