ประกาศสถาบัน กศน.ภาคกลาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสถาบัน กศน.ภาคกลาง เรื่อง ืรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

รายละเอียดตามลิ้งนี้