ศฝช.สระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ศฝช.สระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว 597 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว รับสมัครตั้งแต่  วันที่  20  มกราคม  2560  ถึงวันที่  6  กุมภาพันธ์ 2560 ภาคเช้า เวลา 09.00 น. – 11.30 น. และภาคบ่าย เวลา 13.30 น.-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการสอบถามรายะเอียดได้ที่ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ สระแก้ว   โทร.  037-425-378  ในวันและเวลาราชการ