สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สอบสัมภาษณ์)