กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และตำแหน่ง บรรณารักษ์ 27/02/60 15:58 27
ประกาศฯ สนามสอบ อาคารสอบ ห้องสอบ และชั้นสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี 22/02/60 10:12 263
กศน.นนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งครู กศน.ตำบล 21/02/60 18:04 54
กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21/02/60 11:51 89
ศฝช.สระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 20/02/60 15:50 28
ประกาศรายชื่อบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบฯ ดีเด่น ระดับประเทศ 2559 20/02/60 10:52 74
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส 20/02/60 08:51 75
ศฝช.สระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ประเมินครั้งที่ 1 ) 15/02/60 16:05 46
กศน.นนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 09/02/60 18:18 122
ศฝช.สระแก้ว รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 08/02/60 08:47 120
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเอกชนชนดำเนินงานของส่วนราชการ 06/02/60 16:45 225
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 06/02/60 10:07 165
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ 31/01/60 10:29 114
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 31/01/60 10:20 128
ศว.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศว.กจ. 30/01/60 13:26 58
กศน.จังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บรรณารักษ์) 27/01/60 18:09 132
ศว.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศว.กจ. 25/01/60 16:40 80
ประกาศสถาบัน กศน.ภาคใต้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25/01/60 14:59 141
ศว.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศว.กจ. 24/01/60 15:21 50
ประกาศสถาบัน กศน.ภาคกลาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24/01/60 11:15 180