กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์ฯร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง) 22/06/60 11:39 32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ (นายช่างโยธา/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/นักวิชาการพัสดุ) 21/06/60 15:48 48
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 20/06/60 10:17 71
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา/คัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 19/06/60 16:15 389
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 19/06/60 14:10 35
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 08/06/60 10:39 404
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) 06/06/60 16:39 214
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง การสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 05/06/60 09:11 139
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหา พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล 29/05/60 10:06 123
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25/05/60 17:13 186
สำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25/05/60 14:53 114
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 เพื่อแต่งตั้งเป็น ครู กศน.ตำบล 22/05/60 14:31 117
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15/05/60 19:37 521
ศฝช.สระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 26/04/60 08:19 181
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25/04/60 19:00 316
ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหร่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงาน กศน. 25/04/60 06:59 808
ศฝช.สระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ประเมินครั้งที่ 1 ) 24/04/60 09:26 105
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สนใจ "คลิ๊ก" หรือ สอบถามได้ที่ 055-854834 20/04/60 14:46 134
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล 20/04/60 14:25 132
สถาบันการศึกษาทางไกล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 19/04/60 11:53 102