การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติตาม "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ......"

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติตาม "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ......"

Attachments:
Download this file (158.pdf)158.pdf888 kB2017-08-01 09:17


..........................................................


1723904
Today
This Week
This Month
All days
1203
2560
17265
1723904

Your IP: 54.92.170.142
Server Time: 2017-08-22 23:47:49