การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพฯ

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

Attachments:
Download this file (212.pdf)212.pdf400 kB2017-01-26 14:26