กฎบัตร หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.

เรียนผู้อำนวยการหน่วยงาน/สถานศึกษา

             ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  พ.ศ. 2559  เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และมีการกำหนดกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

Attachments:
Download this file (img-28202027.pdf)img-28202027.pdf967 kB2017-01-24 10:43


..........................................................


1720962
Today
This Week
This Month
All days
105
4837
14323
1720962

Your IP: 54.81.192.192
Server Time: 2017-08-19 08:30:14