การขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายหลังสิ้นไตรมาสที่ 1

การขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายหลังสิ้นไตรมาสที่ 1

Attachments:
Download this file (img-29022424.pdf)img-29022424.pdf174 kB2017-01-13 16:34