แนวทางการจัดงานปีใหม่ ปี 2560

สำนักงาน กศน. ขอเชิญชวนหน่วยงานและสถานศึกษาขึ้นตรงทุกแห่ง จัดงานวันปีใหม่ 2560 โดยจัดให้มีกิจกรรมทางศาสนาและจัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน